Text size
Print

Account Manager Aesthetics

Country : Poland Poland

Town : WARSAW

Category : Sales

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

Galderma is the emerging pure-play dermatology category leader, present in approximately 90 countries. We deliver an innovative, science-based portfolio of premium flagship brands and services that span the full spectrum of the fast-growing dermatology market through Injectable Aesthetics, Dermatological Skincare and Therapeutic Dermatology. Since our foundation in 1981, we have dedicated our focus and passion to the human body's largest organ - the skin - meeting individual consumer and patient needs with superior outcomes in partnership with healthcare professionals. Because we understand that the skin, we are in shapes our lives, we are advancing dermatology for every skin story.

We look for people who focus on getting results, embrace learning and bring a positive energy. They must combine initiative with a sense of teamwork and collaboration. Above all, they must be passionate about doing something meaningful for consumers, patients, and the healthcare professionals we serve every day. We aim to empower each employee and promote their personal growth while ensuring business needs are met now and into the future. Across our company, we embrace diversity and respect the dignity, privacy, and personal rights of every employee.

At Galderma, we actively give our teams reasons to believe in our bold ambition to become the leading dermatology company in the world. With us, you have the ultimate opportunity to gain new and challenging work experiences and create an unparalleled, direct impact.

Nazwa stanowiska: Account Manager Aesthetics

Lokalizacja: Dolno l skie, Opolskie

Opis stanowiska

Odpowiedzialno za realizacj celów sprzeda owych dla portfolio produktów medycyny estetycznej.

Wsparcie, doradztwo i szkolenia w zakresie promocji naszych produktów.

Zdobywanie wiedzy o produktach zgodnie z wymaganymi standardami i uczestniczenie w szkoleniach.

Obowiazki:

 • Reprezentowanie Galdermy i promowanie produktów podczas szkole dla klientów, konferencji i spotka edukacyjnych.
 • Analiza trendów rynkowych.
 • Sta e poszerzanie wiedzy na temat medycyny estetycznej.
 • Codzienne raportowanie i administracja danych.
 • Regularna analiza danych sprzeda owych, potencja u klientów, czynników wzrostu i zachowa na rynku medycyny estetycznej.
 • Przygotowywanie i aktualizowanie planu sprzeda y na danym terytorium w celu optymalizacji docelowej grupy klientów.
 • Przestrzeganie wszystkich zasad, procedur i kodeksów etyki biznesowej firmy.
Umiejetno ci i kwalifikacje:

 • Wykszta cenie wy sze.
 • Do wiadczenie w sprzeda y bezpo redniej (jako KAM/KAS b dzie dodatkowym atutem).
 • Doskona e umiej tno ci interpersonalne i negocjacyjne.
 • wiadomo biznesowa, wysoka umiej tno organizacji pracy wielozadaniowej.
 • Orientacja na klienta i realizacja celów sprzeda owych.
 • Umiej tno pracy w zespole i ch aktywnego udzia u we wszystkich aspektach cyklu sprzeda y.
 • Znajomo pakietu Microsoft Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • J zyk angielski jest dodatkowym atutem
Oferujemy:

 • Prac w du ej firmie mi dzynarodowej o uznanej renomie z produktami Premium.
 • Gwarantowany wzajemny szacunek i wysok kultur organizacyjn .
 • Podstawowe narz dzia pracy jak: samochód s u bowy, telefon, laptop, tablet.
 • Pakiet szkole i mo liwo rozwoju osobistego.
 • Ubezpieczenie, karta Multisport, prywatna opieka medyczna
Our people make a difference

At Galderma, you'll work with people who are like you. And people that are different. We value what every member of our team brings. Professionalism, collaboration, and a friendly, supportive ethos is the perfect environment for people to thrive and excel in what they do.
Print