×
News
The latest news
access_time
Asos comeback: e-tailer on track as peak period sales rise 20% globally
access_time
Bouchra Jarrar and Julie de Libran treat guests to intimate Haute Couture shows
access_time
Irina Shayk is the face of Furla's new campaign
access_time
Louis Vuitton deepens U.S. ties with NBA basketball deal
access_time
Benefit champions the power of putting on your 'game face' with new Gen.G campaign
access_time
Adidas bets on recycled material 'to combat ocean plastic'
access_time
Lewis Hamilton and Tommy Hilfiger focus on inclusive fashion for Spring 2020
access_time
Jean-Paul Gaultier bid farewell with giant 50th anniversary show
access_time
Unilever and Sundial launch new Gen Z-focused textured hair care brand in US
access_time
Phase one trade deal between US and China unlikely to relieve apparel companies
access_time
Retailers feel unable to keep up with demands of hyperadoptive consumers
access_time
Ulyana Sergeenko throws a glamorous party with Dita von Teese
access_time
Bimba y Lola appoints inaugural board of directors
access_time
Steffen Schraut links with Smiley for handbag partnership
access_time
UK e-tail picked up in December, but sector missed 2019 growth forecast
access_time
American Vintage launches London store, mulls Milan opening
access_time
Calvin Klein drops unisex eco-sustainable perfume CK Everyone
access_time
Jacket Required to relocate to new venue as part of premium push
access_time
Condé Nast names new chief product and technology officer
access_time
Children's swimwear brand Splash About in expansion mode
access_time
Most UK Christmas shoppers avoided glitter items in eco focus
access_time
Elie Saab down Mexico way
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Kierownik Działu, Opole

Country : Poland

Town : Opole

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Company presentation

As one of the world's largest fashion retailers, H&M offers endless career opportunities. A fast-paced, buzzing environment with great diversity - a place where the customer is always the centre of attention

Job description

Jako jedna z najwi kszych firm odzie owych na wiecie, H&M oferuje nieograniczone mo liwo ci rozwoju zawodowego. Wierzymy w potencja naszych pracowników i wspieramy ka dego, kto chce podejmowa nowe wyzwania w naszej firmie. W H&M oferujemy dynamiczne, wci zmieniaj ce si rodowisko pracy, w którym kierujemy si sta ymi warto ciami. Mo esz mie pewno , e u nas nie b dziesz si nudzi .

Nasz zespó nieustannie si rozwija, dlatego poszukujemy mi o ników mody, którzy s zorientowani na biznes, potrafi zainspirowa oraz zmotywowa zespó do osi gania doskona ych wyników i chcieliby podj wyzwanie na stanowisku:

KIEROWNIK DZIA U

Twoje obowi zki:

Praca na stanowisku Kierownika Dzia u w H&M wi e si z du odpowiedzialno ci - ale te daje du o mo liwo ci. Do Twoich obowi zków nale e b dzie m.in:
- Zapewnienie doskona ej obs ugi klienta,
- Inicjowanie i kontrola dzia a zapewniaj cych sprzeda ,
- Rekrutacja, szkolenie, ocena i rozwój doradców sprzeda y w Twoim zespole,
- Planowanie i organizacja pracy dzia u zgodnie z potrzebami biznesowymi,
- Zapewnienie zysku poprzez kontrol kosztów i zapobieganie stratom.

Twoje umiej tno ci:

Do naszego zespo u poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych, ambitnych, pe nych optymizmu, stanowi cych wzór do na ladowania i potrafi cych dzia a zespo owo. Dodatkowo oczekujemy:
- Do wiadczenia w sprzeda y lub w zarz dzaniu zespo em,
- Doskona ych umiej tno ci interpersonalnych,
- Ch ci rozwoju,
- Wysokiego poziomu obs ugi klienta,
- Umiej tno ci dzielenia si wiedz z innymi,
- Dobrej organizacji oraz zdolno ci do ustalania priorytetów w zale no ci od potrzeb,
- Umiej tno ci radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocze nie,
- Umiej tno ci planowania (ustalanie celów, delegacja zada , kontrola wyników pracy),
- Rozwini tych zdolno ci sprzeda owych i umiej tno ci zarz dzania biznesem z uwzgl dnieniem aktualnych trendów w modzie,
- Pozytywnego nastawienia.

Oferujemy:
- Umow o prac bez okresu próbnego,
- Szerokie mo liwo ci rozwoju, równie globalnie (ponad 70% procesów rekrutacyjnych to rekrutacje wewn trzne),
- Program szkole wst pnych i rozwojowych,
- Bonusy za polecenie nowych pracowników,
- Okazjonalne kupony i bonusy w ci gu roku,
- 25% zni ki na zakupy w sklepach H&M dla Ciebie i jednej bliskiej Ci osoby,
- Dofinansowanie ubezpieczenia na ycie i prywatnej opieki medycznej,
- Dop at do karnetów sportowych,
- Unikaln kultur pracy i niepowtarzaln atmosfer .

W H&M to Ty decydujesz, jak potoczy si Twoja kariera, a Twój rozwój jest dla nas tak samo wa ny, jak nasz biznes.

Brzmi ciekawie? To Twoja szansa na niezwyk karier !

APLIKUJ TERAZ,
ZACZNIJ PRAC W SWOIM STYLU !
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Sprzedawca - Lublin Plaza

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Lublin

Sprzedawca - Opole Karolinka

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Opole

Sprzedawca tk Maxx Zielona Góra

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Zielona gora

Sprzedawca - Warszawa Blue City

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Warsaw

Department Controller

H&M
access_time | place Poznań

Department Controller

H&M
access_time | place Warsaw

Sprzedawca - Poznań Malta

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Poznań

Sprzedawca - Wrocław Magnolia

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Wrocław

Sprzedawca - Rzeszów

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Rzeszow

Sprzedawca Płock

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Plock

Sprzedawca - Poznań ch Avenida

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Poznań

Sprzedawca - Kraków - Bonarka

LEVI'S
access_time | place Kraków

Sprzedawca - Gdańsk Radunia

MARSHALLS
access_time | place Gdańsk

Financial Analyst in Ssc

L'OREAL GROUP
access_time | place Warsaw

Pracownik Działu Technicznego/Elektromechanik

H&M
access_time | place Grodzisk mazowiecki

Store Staff

LEVI'S
access_time | place Piaseczno

Sprzedawca - Wrocław Młyn

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Wrocław

Sprzedawca 1/2 Etatu Ursus Factory

LEVI'S
access_time | place Warsaw

Distribution Center Controller

H&M
access_time | place Poznań

Sprzedawca - Warszawa Janki

MARSHALLS
access_time | place Janki

Kontroler Administracyjno-Kasowy Ostrów Wielkopolski

H&M
access_time | place Ostrow wielkopolski

Sprzedawca - Warszawa Promenada

TJX COMPANIES INC.
access_time | place Warsaw