×
News
The latest news
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right
Share
Text size
aA+ aA-
Print
Click here to print

Medical Repesentative

Country : Poland

Town : Kraków

Category : Retail

Contract type : Permanent

Availability : Full time

Job description

PRZEDSTAWICIEL
MEDYCZNY
Województwo ma opolskie
Umowa na zast pstwo
Oczekujemy, e odniesiesz sukces w:
- Nawi zywaniu i
utrwalaniu d ugotrwa ych kontaktów ze rodowiskiem medycznym;
- Realizacji
strategii promocji produktów;
- Edukacji
rodowiska medycznego;
- Odpowiedzialno ci
za realizacj planu promocyjnego.
Szukamy kogo takiego jak Ty, je li:
- Posiadasz
wykszta cenie wy sze (profil kosmetyczny mile widziany);
- Masz rozwini te
umiej tno ci interpersonalne;
- Cenisz sobie niezale no ,
sumienno , rzetelno ;
- Posiadasz
wyczucie estetyki, jeste kreatywny i innowacyjny;
- Posiadasz
zdolno do szybkiego dzia ania, podejmowania decyzji;
- Jeste
ukierunkowany na cel i wynik biznesowy;
- Bardzo dobrze
organizujesz swój czas pracy;
- Posiadasz prawo
jazdy kat. B.
Oferujemy:
- Praca z rozpoznawalnymi na ca ym wiecie markami;
- Przyjazne i dynamiczne rodowisko, w firmie
b d cej liderem na rynku kosmetycznym;
- Zró nicowane mo liwo ci rozwoju;
- Narz dzia pracy takie jak: telefon, tablet,
samochód s u bowy;
- Umow o prac ;
- Atrakcyjny pakiet benefitów: prywatna opieka
medyczna dla najbli szych, ubezpieczanie na ycie indywidualne i grupowe,
dodatkowy fundusz emerytalny, karta sportowa, zni ki na produkty firmowe,
paczki okoliczno ciowe;
- Roczny bonus.
Share
Print
Click here to print

Similar Offers

Specjalista d/s Obsługi Klienta

H&M
access_time | place Warsaw

Super User

H&M
access_time | place Grodzisk mazowiecki

Sales Associate

PUMA
access_time | place Poznań

Doradca Sprzedaży Poznań

H&M
access_time | place Poznań

Doradca Sprzedaży Zielona Góra

H&M
access_time | place Zielona gora

Pracownik Działu Technicznego/Elektromechanik

H&M
access_time | place Grodzisk mazowiecki

Sprzedawca

PUMA
access_time | place Piaseczno

Sprzedawca

PUMA
access_time | place Gdańsk

Doradca Sprzedaży, Port Łódź

H&M
access_time | place Łódź

Lider Grupy

H&M
access_time | place Grodzisk mazowiecki

Kierownik Działu, Trójmiasto

H&M
access_time | place Gdańsk

Stażysta w Dziale Utrzymania Ruchu

L’ORÉAL GROUP
access_time | place Warsaw

Kierownik Działu, Gorzów Wlkp

H&M
access_time | place Gorzów wielkopolski

Department Controller

H&M
access_time | place Poznań

Kierownik Działu, Wrocław

H&M
access_time | place Wrocław

Kontroler Administracyjno-Kasowy Ostrów Wielkopolski

H&M
access_time | place Ostrow wielkopolski

Doradca Sprzedaży, Świnoujście (Pełen Etat)

H&M
access_time | place Swinoujscie

Talent Develoment Program - Influencers Management

L’ORÉAL GROUP
access_time | place Warsaw

Digital Media Officer

L’ORÉAL GROUP
access_time | place Warsaw

Sales Associate

PUMA
access_time | place Warsaw

Specjalista/ka ds. Obsługi Klienta

L’ORÉAL GROUP
access_time | place Warsaw